Bezpieczeństwo przede wszystkim

Zapewnieniem najwyższego poziomu ochrony, którą będą zapewniać systemy w które wyposażony jest monitoring musi zająć się w przede wszystkim firma, gdzie zostanie on zakupiony. Obecnie bowiem instalacja kamer Poznań to jedna z tych czynności bez których żaden system ochrony nie będzie miała poprawnie. Co więcej nie będzie działał w ogóle. Kupując system monitorowania należy zapewnić także odpowiednie przeszkolenie osobom, które będą czuwać zarówno nad prawidłowym jego funkcjonowaniem jak również i zgłaszającym wszelkie nieprawidłowości, które na pewno po pewnym czasie pojawią się w jego działaniu. I to właśnie z tego powodu należy pomyśleć w głównej mierze o pracownikach, którzy muszą przejść odpowiednie szkolenie. Nie zawsze bowiem w otoczeniu monitoringu znajdą się osoby, które będą mogły powiadomić firmę, która zainstalowała monitoring o jego niewłaściwym działaniu. To jednak nie wszystko. Każdy system, zajmujący się monitorowaniem otoczenia (bez względu na powierzchnię) musi spełniać również określone przepisami prawa normy bezpieczeństwa, bez których monitoring oraz instalacja kamer nie będzie mogła zostać dopuszczony do użycia. Nabywając go należy więc sprawdzić, czy jest on zgodny z normami narzuconymi przez prawodawcę i czy firma go instalująca posiada ważne certyfikaty potwierdzające jakość wykonywanych przez siebie usług. Obecnie standard to ISO-9001-9002. Bez tego oznaczenia żaden montaż monitoringu mimo, że dokonany we właściwy sposób nie będzie zgodny z obowiązującym prawem i przepisami bezpieczeństwa. Nabywając urządzenia monitorujące klient powinien sprawdzić także (w przypadku firmy zagranicznej, głównie z Azji), czy urządzenia posiadają oznaczenie „CE” na opakowaniu bądź też samym produkcie. Może się bowiem zdarzyć, że poszczególne elementy, z których będzie przeprowadzany montaż monitoringu nie będą dopuszczone do sprzedaży na terenie Europy. Dodatkowo złamanie tej normy będzie powodować cofnięcie towaru na jednej z polskich granic oraz karę finansową.

Lista e-mailowa