Najczęściej zadawane pytania

1. Co zrobić, jeżeli zapomniałem hasła do aplikacji GeoVision?
Niestety, zapomnienie hasła do GV, wiążę się z ponowną instalacją systemu Winodws i aplikacji GeoVision. Nie pomaga przeinstalowanie samej aplikacji GV, ponieważ hasła zapisane (zakodowane i zaszyfrowane) są w systemie Windows, ich odnalezienie i odczytanie nie jest możliwe.

2. Czy w jednym komputerze może być zainstalowane kilka kart GeoVision?
Nie, ponieważ oprogramowanie do kart GeoVision, nie jest w stanie obsłużyć więcej niż jednej karty naraz. Dlatego w ofercie znajduje się duża różnorodność kart GV, aby sprostać wymaganiom klientów.

3. Ile naraz podłączonych użytkowników może być do aplikacji WebCam?
W nowej aplikacji WebCam z wersji 7.02 naraz , obraz z kamer może podglądać aż 120 osób, czyli aplikacja może obsłużyć 120 połączeń z różnych hostów.

4. Jak powinny wyglądać w menadżerze urządzeń, dobrze zainstalowane sterowniki do kart serii GV?
Aby sprawdzić czy sterowniki do karty są poprawnie zainstalowane należy wejść do „Menadżera Urządzeń”, czyli poprzez Panel Sterowania/System/Sprzęt/Menadżer Urządzeń. Tam wyświetla się nam lista zainstalowanych sterowników w systemie operacyjnym, teraz sprawdzamy czy na liście znajdują się sterowniki GVXXX Video Capture Y, GVXXX Audio Y, znajdują się one w zakładce „Kontrolery dźwięku, wideo i gier”.

5. Jakie komputerowe płyty główne stosować do instalacji kart GV?
Najlepiej stosować płyty firm ECS i MSI oraz INTEL i ASUS, koniecznie z chipsetami firmy INTEL 848, 875, 865, 875. Płyty innych producentów nie współpracują poprawnie z kartami komputerowymi GeoVision. Zalecamy stosowanie wyżej wymienionych płyt głównych.

6. Jaką prędkość nagrywania mają poszczególne karty GeoVision?
Karty GV250 - prędkość nagrywania/odświeżania 16 kl/sek PAL dla całego systemu,
Karty GV600 - prędkość nagrywania/odświeżania 25 kl/sek PAL dla całego systemu,
Karty GV650 - prędkość nagrywania/odświeżania 50 kl/sek PAL dla całego systemu,
Karty GV800 - prędkość nagrywania/odświeżania 100 kl/sek PAL dla całego systemu,
Karty GV900 - prędkość nagrywania/odświeżania 200 kl/sek PAL dla całego systemu,
Karty GV1000 - prędkość nagrywania/odświeżania 400 kl/sek PAL dla całego systemu.
Karty GV1120 - prędkość nagrywania 100 kl/sek, odświeżania 400 kl/sek PAL dla całego systemu.
Karty GV1240 - prędkość nagrywania 200 kl/sek, odświeżania 400 kl/sek PAL dla całego systemu.
Karty GV1480 - prędkość nagrywania 400 kl/sek, odświeżania 400 kl/sek PAL dla całego systemu.

7. Na podglądzie z kamer przy szybkich ruchach obiektów, mam strasznie poszarpane krawędzie, czy można jakoś to wyeliminować?
Jeżeli taka sytuacja nastąpi, najlepszym rozwiązaniem jest ustawienie rozdzielczości obrazu na 720x576 SW, opcja SW w znawczym stopniu eliminuje efekt poszarpanych krawędzi.. Opcję tą ustawia się w [ Sys/Rozdz Obrazu ].

8. Podczas pracy aplikacji GV z głośnika komputerowego wydobywa się przerywany dźwięk, co to oznacza?
Jest to normalne zachowanie się aplikacji, gdy do karty nie jest podpięta kamera, dźwiękiem tym jest sygnalizowana utrata obrazu. W oprogramowaniu ustawiamy, które kamery (wejścia) mają być aktywne, opcja ta znajduje się w „Konfiguracja” następnie przechodzimy do „Kamera / Instalacja Audio”, otworzy nam się nowe okno z konfiguracją aktywnych kamer, tam wybieramy, które kamery mają zostać aktywowane lub deaktywowane w systemie.

9. Podczas startu oprogramowanie GV pojawia się okno z napisem Brak Klucza, co to oznacza?
Najczęstszą przyczyną pojawienia się takiej informacji jest brak zainstalowanych w systemie sterowników do karty GV, lub ich błędne zainstalowanie. Sterowniki do kart dostarczane są zawsze wraz z oprogramowaniem i karta GV.

10. W jakich rozdzielczościach działają tory audio w kartach serii GeoVision?
W aktualnej wersji oprogramowania v7.x, tory audi działają w każdej rozdzielczości. W oprogramowaniu starszym, np. v6.05, tory audio działają w rozdzielczościach 320x240 i 640x240.

11. W jakich rozdzielczościach, jest podgląd poprzez sieć lokalną, Internet?
Oprogramowanie daje możliwość podglądu poprzez sieć lokalną, lub Internet w rodzielczości do 720x576. Tylko w rozdzielczości 320x240 pracuje oprogramowanie starsze, np. v6.05 i dotyczy to wszystkich aplikacji jakie znajdują się w pakiecie.

12. Z jakimi głowicami PTZ współpracują karty GV?
Oto lista głowic współpracujących z kartami GeoVision :

PTZ in I/O
Canon VC-C3
Canon VC-C4
Pelco/P-version Protocol (Spectra series)
Pelco/D-version Protocol
Ademco (Juptier)
LiLin PIH-7000 (17X)
LiLin PIH-7600 (22X)
LiLin PIH-7625 (25X)
DiGi Dome (DOH-240)
DynaColor D-7720
DynaColor D-7722
Sony EVI-D100
Sony EVI-D100T
Panasonic WV-CS850
Panasonic WV-CS854
Mintron (54G2AHN/P)
Kalatel Cyber Dome
Samsung (SPD-1600)
Sensormatic (Ultra IV)
Samsung (SCC-641)
Samsung (SCC-643)
Hi-Sharp (HS-CC600) (użyć Pelco-P protocol, Baud Rate 9600)
Elitar (EL-PT830) (użyć Pelco-D protocol, Baud Rate 2400)
JEC (ETXK8000) (użyć Pelco-P protocol, Baud Rate 4800, Nie współpracuje : AUX, Frame Scan and Random Scan)

Lista e-mailowa