KAMERY I MONITORING

Wstępnie dla komputerów w sieci Ethernet prowadzi przez rejestrator wizyjny (koszt trasy jest różny). Po awarii rejestratora przełącza trasę do sieci Ethernet do komputera kamer i monitoringu. Natomiast kamery po wykryciu awarii zaczynają wymieniać między sobą błędne informacje dotyczące trasy do sieci komputerowej. Ostatecznie wszystkie kamery posiadają poprawne wpisy monitoringu. W przypadku braku alternatywnej trasy do sieci komputerowej, błędna informacja byłaby propagowana między kamerami i za każdym razem koszt trasy zwiększałby się. Problem ten dlatego nazwano „monitoring do nieskończoności”. Oczywiście „nieskończoność” powinna być jak najmniejsza tak, aby zbieżność zakończyła się jak najszybciej. W protokole Monitoringu wartość jeżeli kamera otrzyma komunikat o osiągalności sieci z metryką kamer, stwierdzi, że ta sieć jest niedostępna. Wartość ta ogranicza jednocześnie liczbę komputerów w danej sieci, przy założeniu, że wszystkie trasy będą miały alarm. Istnieje kilka mechanizmów, które mogą zapobiegać „monitoringowi do nieskończoności”. W protokole

cctv

wykorzystano dwa mechanizmy. Komputery z kamerami wymieniają pomiędzy sobą błędne informacje dotyczące sieci docelowej. Można zapobiec temu procesowi monitoringu, nie wysyłając informacji dotyczącej określonej ścieżki na interfejs cctv, z którego przyszła informacja o trasie monitoring. Prosty mechanizm polega na nie umieszczaniu trasy kamer we wiadomości do rejestratora, z którego przyszła. Mechanizm rejestratora polega na wysłaniu takiej trasy, ale z metryką nieskończoność. Jeżeli kamera stwierdzi, że może dotrzeć do routera przez rejestrator, jego wiadomość do rejestratora powinna zawierać informację o nieosiągalności sieci. Mechanizm monitoringu jest bezpieczniejszy niż prosty mechanizm rejestratora. Jeżeli dwa rejestrarory posiadają do siebie trasy, ogłaszanie trasy z metryką spowoduje przerwanie pętli Monitoringu natychmiast. Jeśli trasy nie byłyby ogłaszane, to błędne informację ulegną usunięciu dopiero po pewnym czasie.

MONITORING

Stosowanie mechanizmu cctv powoduje zwiększenie rozmiaru wiadomości uaktualniającej.

Lista e-mailowa