CCTV oparte na TCP/IP kontra systemy analogowe - rozwiązanie lndigoVision

Rozwój technologii informatycznych, które znalazły zastosowanie w systemach CCTV, powoduje, że przyszłość tradycyjnych systemów telewizji dozorowej opartych na krosow-nicach stoi pod znakiem zapytania. Czy tak zwana funkcja wirtualnej krosownicy systemu lndigoVision faktycznie może zastąpić funkcjonalność analogowych matryc, oferując większą funkcjonalność, którą szczycą się systemy IP?Krosownica analogowa
Sercem większości dużych i średnich, tradycyjnych systemów CCTV opartych na analogowej transmisji jest krosownica wideo monitoring. Z reguły jest to skrzynia H^B montowana w szafie rack usytuowanej nieopodal pomieszczenia obserwacyjnego. Matryca pełni funkcję przełącznika przekierowującego sygnały z wejść wideo monitoring (z kamer, rejestratorów) na wybrane wyjścia wideo (monitory, rejestratory, magnetowidy). Funkcja ta jest realizowana za pośrednictwem zewnętrznego manipulatora monitoringu.

Wirtualna krosownica
Krosownica wirtualna pracuje w oparciu o sieci LAN, WAN lub MAN, które transportują monitoring, dane za pośrednictwem protokołów TCP/IP. Obecnie infrastrukturę sieci komputerowych standardowo instaluje się w każdym powstającym obiekcie monitoringu. W cyfrowych systemach CCTV analogowy sygnał z kamery musi zostać przekonwertowany na sygnał cyfrowy przesyłany sieciowymi protokołami TCP/IP. Funkcję konwertera pełni transmiter podłączany do dowolnej kamery monitoringu z wyjściem analogowym (BNC). Analogowe krosownice przełączają obrazy z kamer oraz sygnały sterowania PTZ, natomiast matryce wirtualne systemu lndigoVision potrafią również przetwarzać sygnały alarmowe oraz dane kontroli dostępu. Dodatkowo zapewniają dwukierunkową (full-duplex) transmisję audio. Przełączanie jest realizowane z poziomu komputera monitoring za pośrednictwem darmowej aplikacji Control Center, służącej do pełnego zarządzania systemem lndigoVision. Oprogramowanie pozwala operatorowi monitoringu z określonymi uprawnieniami na kontrolę, administrowanie, podgląd wideo na żywo bądź odtwarzanie zapisanych na rejestratorach obrazów transmitowanych przez sieć monitoring TCP/IP. Jednostka zarządzająca PC może być zlokalizowana w dowolnym miejscu z dostępem do sieci TCP/IP, co pozwala na projektowanie faktycznie rozproszonych i elastycznych systemów CCTV. Sieć informatyczna pozwala na kierowanie odpowiednich danych do określonych lokalizacji, nie jest wymagane wykorzystywanie dodatkowego centralnego urządzenia - jak w przypadku analogowej krosownicy.

Wydajność
Wydajność wirtualnej krosownicy można ocenić jedynie, badając system CCTV jako całość i odpowiadając na pytanie, czy alternatywny system analogowej krosownicy ma większą funkcjonalność, czy też nie. Analiza najważniejszych cech stanowiących podstawę do analizy:

Jakość obrazu
Przy wykorzystaniu przez firmę lndigoVision nowoczesnych algorytmów kompresji monitoring w certyfikowanym formacie MPEG-4 urządzenia potrafią transmitować i rejestrować obrazy w takim samym formacie, praktycznie bez utraty jakości sygnału wideo. Pełna rozdzielczość 4 SIF (certyfikowane 4 CIF) przy płynnym ruchu 25 kl./s (PAL) oraz dwukierunkowej transmisji dźwięku zaspokaja nawet najbardziej wygórowane oczekiwania użytkownika i odpowiada jakości uzyskiwanej w analogowej transmisji wideo -jak w przypadku zastosowania monitoringu krosownicy analogowej.

Niezawodność
Analogowa krosownica jest sercem tradycyjnych systemów CCTV i jej awaria może doprowadzić do zablokowania całego systemu i braku możliwości dokonywania jakichkolwiek operacji przez operatora i monitoring jednocześnie wyłączając podgląd kamer z części bądź całości systemu. Wirtualna krosownica jest jedynie logicznym powiązaniem pomiędzy urządzeniami i usterka któregokolwiek z urządzeń nie ma wpływu na pracę całego systemu. Dodatkowo zdublowanie połączeń sieciowych pomiędzy lokalizacjami monitoring i rozproszenie urządzeń rejestrujących zapewnia wyjątkowo wysoki poziom niezawodności systemu, przy minimalnych dodatkowych nakładach na infrastrukturę i urządzenia.
Duża wszechstronność systemów CCTV przy wykorzystaniu technologii TCP/IP oraz duża elastyczność, skalowalność i tania infrastruktura niezbędna do poprawnej pracy monitoringu urządzeń powodują, że coraz częściej stosowane są systemy CCTV oparte na transmisji przez sieci informatyczne. Bardzo dobrym przykładem ilustrującym wypieranie systemów analogowych przez rozwiązania IP monitoring są ostatnie dwie duże inwestycje dotyczące imprez masowych o skali światowej - olimpiada w Atenach w 2004 roku oraz olimpiada w Turynie w roku 2006, gdzie urządzenia lndigoVi-sion stanowiły podstawę systemów dozoru monitoring telewizyjny, zapewniając bezpieczeństwo milionom ludzi na olbrzymich obszarach.

Salowalność
Cecha ta stanowi chyba największą i najważniejszą różnicę pomiędzy analogową a wirtualną matrycą. Monitoring rozbudowa systemu zawierającego analogową krosownicę wymaga dodatkowego okablowania łączącego monitoring, a lokalizacje punktu kamerowego i krosownicy, a często oznacza konieczność zakupu modułu rozszerzenia krosownicy bądź jej wymianę na bardziej pojemny model. W przypadku systemu Indigo-Vision rozbudowa systemu polega jedynie na dołączeniu urządzenia (kamera, rejestrator, komputer zarządzający, monitor) w dowolnym miejscu do istniejącej sieci TCP/IP, stanowiącej medium transmisji dla całego systemu.

Rejestrowanie wideo