MONITORING

Przypisanie adresów za pomocą monitoringu. Przy wyborze systemu monitoringu wizyjnego należy wybrać opcję menu programu bootującego. Następnie zalogować się jako użytkownik uprzywilejowany (monitoringi) z hasłem „monit”. Sprawdzić czy do interfejsów przypisano adresy klas monitoringu wizyjnego. W przypadku pojawienia się adresów należy je usunąć. W zależności od komputera, należy podnieść interfejsy (nie wszystkie interfejsy zostały podniesione przy uruchamianiu systemu monitoringowego). Pliki konfiguracyjne programu Zebra znajdują się w katalogu monitoring. Otworzyć plik do edycji. Wykorzystując tabele adresów przypisać odpowiednim interfejsom adresy (zgodnie z adresami przypisanymi do systemu monitoringu) . Zapisać zmiany. Uruchomić deamona cctv bez żadnych dodatkowych opcji (systemów alarmowych) Sprawdzić poleceniem systemowym przypisane adresy. Sprawdzić dostępność sąsiednich kamer wykorzystując odpowiednie polecenie systemowe. W przypadku braku połączenia zdiagnozować przyczynę i naprawić błąd. Zatelnetować się na port, pod którym nasłuchuje deamon monitoringu (hasło cameras). Wskazówka: Zamiast numeru portu można podać nazwę kamer, z którym chce się połączyć np. W trybie konfiguracyjnym zmienić nazwę komputera na kompXY,(XY odpowiedni numer komputera). Zapisać zmiany, następnie obejrzeć konfigurację kamer. Do każdego interfejsu monitoringu należy dodać opis: „interfejs_do_komp_XY” (gdzie XY to numer sąsiedniego komputera, z którym komputer łączy się za pomocą danego interfejsu). Konfiguracja interfejsu odbywa się w trybie konfiguracyjnym konkretnego interfejsu. Zapisać konfigurację kamer. Wyjść z konfiguracji monitoringów. Konfiguracja protokołu monitoringu dynamicznego Sprawdzić tablicę monitoringu jądra systemu. Uruchomić deamona (polecenie cctv) Zatelnetować się na port, pod którym nasłuchuje. Zmienić nazwę komputera na kompXY W trybie konfiguracji kamer należy uruchomić protokół na wszystkich interfejsach: Zmienić domyślne ustawienia czasów protokołu na poniższe wartości: Włączyć debugowanie komunikatów wysyłanych przez kamery i monitoring. Zapisać zmiany. Następnie sprawdzić dostępność odpowiednich kamerek. W przypadku braku odpowiedzi zdiagnozować przyczynę i naprawić błąd. Sprawdzić centralę alarmową. Każdy interfejs sieciowy przypisać do obszaru monitoringu (nie wspiera obszarów). Należy zwrócić uwagę na zgodność numeru instancji na każdym interfejsie. Zmienną monitoring-id ustawić zgodnie z numerem komputera. Na przykład dla komputera o numerze 5: 0.0.0.5 Zmienić czasy domyślne na następujące wartości: Zapisać zmiany i sprawdzić dostępność pozostałych rejestratorów. Sprawdzić tablicę monitoringu jądra systemu. Przypisać monitoringowi odpowiedni identyfikator (monitoringu-id), zgodnie z numerem komputera np. dla komputera 6: 0.0.0.6 Zdefiniować sąsiedztwo Sprawdzić dostępność sąsiada oraz tablicę Włączyć rozgłaszanie tras przez protokół BGP do protokołu OSPF Sprawdzić tablicę pozostałych systemów

Lista e-mailowa