IPCCTV Wideoserwer - monitoring podstawy

Wideoserwer albo serwet wideo "monitoring" to najprościej mówiąc urządzenie umożliwiające przesyłanie obrazu wideo przez sieć IP (ethernet, intranet. internet). Urządzenie składa się z trzech podstawowych części: kodera, interfejsu sieciowego oraz z procesora zarządzającego, wyposażonego w odpowiednie, bardziej lub mniej rozbudowane oprogramowanie. Koder wideo zamienia analogowy sygnał wideo uzyskany z podłączonej do wejścia wideo kamery na tzw. cyfrowy strumień wideo, złożony z cyfrowych plików zawierających odpowiednio przetworzone dane o obrazie monitoringu. Uzyskany strumień wideo jest przez interfejs sieciowy przetwarzany w postać zrozumiałą dla sieci ethernet i „wpuszczany" w sieć.
Budowę serwera wideo można dobrze wyjaśnić na przykładzie pierwszych tego typu urządzeń, zbudowanych oczywiście na bazie standardowego komputera PC, z kartą wideo, lub jeszcze prościej z wideointerfejsem USB i portem sieciowym. Taki wideoserwer (monitoring) każdy może sobie zbudować w domu i jeżeli ma Internet, może wykorzystać go do zdalnego monitoringu domu czy mieszkania. Karta wideo odpowiada za przetworzenie standardowego (PAL) sygnału wideo na skompresowany Strumień wideo. Dzięki temu obraz z monitoringu kamery można oglądać na ekranie komputera czy rejestrować na dysku twardym. Można wybierać poszczególne klatki obrazu, robić „zdjęcia", przetwarzać je programami graficznymi itd. Żeby z tego powstał serwer wideo, czyli żeby umożliwić przesył zarówno obrazów uzyskanych na żywo z kamery, jak i tych zapisanych na dysku przez sieć, należy skorzystać z odpowiedniego oprogramowania. które często jest dostarczone przez producenta karty wideo. Jeżeli producent nie dostarczył nic, można w tym celu wykorzystać standardowy encoder Windows. Teraz wystarczy tylko odpowiednio zmapować porty sieciowe i mamy gotowy prosty monitoring, jednokanałowy serwer wideo. Funkcjonalność takiego serwera zależy oczywiście od jego oprogramowania i może być zupełnie niezła. Odtwarzanie obrazu po „drugiej stronie" - czyli po stronie klientów może się odbywać za pomocą standardowego oprogramowania Ouick Time lub Windows Video Player.
Jeżeli zastosowaną metodą kompresji wideo w naszym urządzeniu będzie MPEG-4 (chyba najpopularniejsza obecnie w tego typu urządzeniach kompresja), to do bardzo dobrej jakości obrazu i właściwej szybkości odświeżania wystarczy nam przepływność około 1600 kbit/s. Profesjonalne, wykorzystywane w technice zabezpieczeń wideoserwery mogą też być zbudowane w oparciu o komputer PC. Jednak jest to rozwiązanie bardzo niewygodne, choćby ze względu na rozmiary peceta, na konieczność jego obsługi (klawiatura, monitor) i konieczność zasilania z sieci 230 V i dlatego nieczęsto stosowane. Wykorzystywane dla potrzeb "monitorimgu" telewizji dozorowej serwery wideo to urządzenia małe, zasilane z 12 lub 24 V, z wbudowanym własnym specjalistycznym oprogramowaniem.
Najwięcej rozwiązań to serwery z jednym wejściem wideo, z kanałem transmisji danych, czasem z wejściem audio. Takie urządzenie można zamontować bezpośrednio przy kamerze, zasilić z tego samego źródła, podłączyć do sieci IP, wykorzystując oprogramowanie administratora właściwie skonfigurować i punkt kamerowy gotowy. Taki monitoring i rozwiązanie idealne wszędzie się sprawdza.

twierdza/2004

Lista e-mailowa